UBYTOVACÍ PODMÍNKY

 1. Ubytovaní hosté ( klienti ) jsou povinni dodržet čas příjezdu a odjezdu, pokud není se správcem dohodnuto jinak. V den  příjezdu od 15.00 do 17.00 hod., v den odjezdu do 10.00 hod. Neučiní-li  tak klient ve stanovené lhůtě, může správce účtovat pobyt i za následující den. Při nástupu k ubytování vyplní klienti ubytovací lístky. Správce podle vyplněných údajů zaeviduje klienty do domovní knihy.
 2. Za ubytování a služby s ním spojené je klient povinen zaplatit smluvenou cenu před začátkem pobytu.
 3. Při příjezdu a předání chalupy učiní správce za přítomnosti klienta záznam o stavu elektroměru a palivového dřeva. Na základě odečtu při ukončení pobytu bude provedeno vyúčtování. Doplatek klient uhradí hotově k rukám správce na základě vystaveného příjmového dokladu.
 4. Při příjezdu vybere správce od klienta vratnou kauci ve výši 5.000 Kč . Účelem kauce je zajištění úhrady škody, která vznikne poškozením pronajatého objektu či jeho zařízení a vybavení nebo v důsledku nedodržení ubytovacího řádu. Při odevzdání objektu bez poškození se kauce v den ukončení pobytu vrací klientovi v plné výši.
 5. V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě, provozovatel neodpovídá.
 6. V ceně týdenního pobytu je zahrnuto ložní prádlo a ručníky. U kratších termínů je zpoplatněno, viz ceník.
 7. Při nástupu se klient přesvědčí, zda vše souhlasí ve vybavení objektu. V případě závady ihned uvědomí majitele objektu.
 8. Správce je povinen odevzdat klientovi prostory vyhrazené  k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání.
 9. Správce je povinen poučit klienta o používání elektrických spotřebičů ( vířivky, sauny, elektrického kotle, sklokeramické desky atd. )
 10. Klient je odpovědný za všechny škody, které způsobí on nebo jeho doprovodné osoby majiteli objektu, a jeho povinností je tyto škody uhradit a jejich výši si nechat potvrdit.
 11. Klient má právo užívat pouze ubytovací prostory a příslušenství, které mu byly k ubytování vyhrazeny. V těchto prostorách nesmí klient bez souhlasu uživatele provádět žádné změny.Parkování vozidel je zajištěno v objektu a je bezplatné.
 12. Klient je povinen udržovat v celém objektu pořádek, včetně teras a v zimních období vlastními silami zajišťovat úklid sněhu. Majitel objektu nenese odpovědnost za úrazy či škodu na majetku způsobené nedostatečným odklizením sněhu okolo objektu nebo pádem sněhu ze střechy.
 13. Klient je povinen dodržovat zákaz užívání tabákových výrobků uvnitř objektu, mimo vyhrazená místa.